Pilosocereus aurisetus var densilanatus

Pilosocereus aurisetus var densilanatus

Contactadres

Hoe werken wij

De v.z.w.wordt bestuurd door de effectieve leden, 13 in getal. Uit hun midden is een dagelijks bestuur van 3 leden gekozen in de mandaten van voorzitter, secretaris en penningmeester. Na oprichting van de vereniging is er uit het midden van de overige bestuursleden een redactie, coördinator reizen en een coördinator materialen benoemd.

De opstap tot en oprichting van de feitelijke vereniging binnen een zeer kort tijdsbestek, alsmede de onbekende toekomstige ontwikkelingen, zijn er de reden van dat van een uitgebreide organisatie voorlopig nog geen sprake is. Voorlopig berust de gehele organisatie uitsluitend nog bij de oprichters, maar het is de bedoeling in de toekomst de leden meer actief hierbij te betrekken.


Onderstaand een greep uit de activiteiten welke door de vereniging georganiseerd worden.

  • Maandelijks, behalve in de vakantiemaanden juli en augustus, komen we op 3e zaterdag van elke maand 's middag samen in het gemeenschapscentrum ‘'t Gasthuis’, Turnhoutsebaan 199 te Wijnegem, met een voordracht van een gastspreker.
  • Jaarlijks organiseren wij op 1 mei voor onze leden een busreis naar gekende kwekers van cactussen en vetplanten. Indien er plaatsen vrij zijn kunnen ook niet-leden hiervan gebruik maken. Naast deze 1 mei reis, behoren andere uitstapjes tot de mogelijkheid.
  • Jaarlijks organiseren wij de eerste zaterdag in mei een beurs ‘voor en door liefhebbers’ van cactussen en vetplanten. Zolang het aantal exposanten en de gemeente Wijnegem het toestaan, zal dit plaatsvinden in het gemeentelijk ontmoetingscentrum ‘t Gasthuis te Wijnegem.
  • Jaarlijks houden wij 2 praktijknamiddagen voor beginnende liefhebbers ten huize van een van onze leden. Ook organiseren wij voor de beginnende liefhebber een bezoek aan de serre van een van onze leden.
  • Jaarlijks vieren wij de jaarafsluiting in december in de vorm van een klein buffet, verzorgd ‘door en voor de leden’, in ons clublokaal ‘Zevenbunder’.
  • De vereniging verzorgt de aanschaf van materiaal zoals grond en potjes, zodat de leden tegen een billijke prijs hun planten kunnen blijven verzorgen.
  • Maandelijks ontvangen de leden een Nieuwsbrief, waarin diverse informatie is opgenomen; bv. verenigingsnieuws, evenementen, verslag van de vergaderingen, maandverzorging, boeken & tijdschriften enz …
  • De leden hebben ook de mogelijkheid om zich te abonneren op het nationaal tijdschrift CaVeKa