Ceropegia hyans

Ceropegia hyans

Contactadres

De oprichting

Een nieuwe vereniging: “Cactussen & Vetplanten v.z.w.” !

Eind oktober 2009 bleek dat de vzw ‘Cactussen en Vetplanten’, opgericht door Eduard Van Hoofstadt afgesloten zou worden op 31 december 2009. Er werd met de familie van Eduard nog een informatiegesprek gevoerd om een nieuwe vzw op te richten, maar deze optie mislukte spijtig genoeg.

De leden vonden het jammer dat er geen duidelijkheid kwam over de manier waarop alle cactussen- en vetplantenliefhebbers hun (gezamenlijke) hobby konden blijven uitoefenen in verenigingsverband. Tot de vrouw van onze huidige secretaris het initiatief nam en een brief schreef naar medewerkers uit de ‘donderdagploeg’, helpers van de show en andere, geen ‘gewone’leden waarvan ze naam en adres kende en hen uitnodigde om samen de koppen bij mekaar te steken en een oplossing te zoeken. De bedoeling was om zich te bezinnen over de wenselijkheid en de mogelijkheid van de oprichting van een nieuwe vereniging.

We schrijven dan 11 december 2009. Alle aanwezigen waren enthousiast, maar er doken al direct zoveel praktische problemen op dat er die avond geen definitieve beslissing kon worden genomen. Er werd afgesproken om op 18 december terug bijeen te komen. Slechter weer die avond was amper mogelijk! Heel wat minder volk, enkelen waren verontschuldigd wegens ziekte, voor anderen was het helaas onmogelijk gezien de weersomstandigheden om een grotere afstand af te leggen. Op deze vergadering was ook een delegatie van de bestuurders van de vzw Cactussen en Vetplanten aanwezig. Een schrijven met de standpunten van de familie en hun visie naar de toekomst werd rondgedeeld.


Ondertussen waren er de feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar en ook de reeds lang geplande ledenvergadering van 16 januari was niet meer ver af. Deze laatste zou en moest doorgaan. We vonden met zijn allen dat de band en de samenwerking die reeds zolang tussen de liefhebbers bestond, niet mocht verloren gaan. We mochten daarbij op heel wat belangstelling rekenen van de talrijke aanwezigen.

Er moest een nieuwe en totaal onafhankelijke vereniging komen, met een “jong en progressief denkend bestuur”. Er was de vaste wil om een kwalitatief sterk programma te bieden, activiteiten waar alle aangesloten leden en hun partner iets aan hebben. Ook een “echte” vereniging, waar er een sterk bestuur bestaat, dat nauw samenwerkt binnen duidelijk afgelijnde taken en dat op het einde van het jaar aan deze leden ook rekenschap aflegt, niet alleen een jaarverslag over de diverse evenementen, maar ook financieel.


Op 22 januari 2010 werd dan, eindelijk, “Cactussen & Vetplanten” boven de doopvont gehouden, ondersteund door 13 effectieve stichtende leden. We konden de dag afsluiten, juist op tijd, om 23.55 uur met statuten en een taakverdeling!

Om alles in goede orde te laten verlopen, had de vrouw van onze huidige secretaris, de computer en printer meegesleurd en konden de statuten ter plaatse aangepast en geprint worden en ondertekend door de stichtende leden. Op 3 februari werd onze vereniging erkend door de Cultuurraad van Wijnegem zodat we verder gebruik maken van de accommodaties van de gemeente.

Voor de verschillende geplande activiteiten kan er steeds hulp gebruikt worden. Hopelijk mogen we daarvoor op jullie hulp rekenen, zelfs al is het voor uitvoeren van een kleine, éénmalige taak.


We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen als lid, op de maandelijkse vergaderingen, op de ééndagsreis, beurs van 8 mei en het etentje. Van harte welkom! Laten we er een vereniging van maken waar we ons allemaal thuis voelen en iets kunnen bijleren over onze hobby en ervaringen uitwisselen in een aangename, vriendschappelijke sfeer!